Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, tel:+385 (1) 3385 789 email: info@asc.com.hr
imageimage
Ustavni sud zabranio Poreznoj upravi naplatu poreza na dohodak

Ustavni sud obustavio izvršenja svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave vezanih uz naplatu poreza na dohodak od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu ostvarene prije, a isplaćene nakon 1.3.2012. godine.

Od ožujka prošle godine izmjenama Zakona o porezu na dohodak oporezuju se sve isplate dividendi i i udjela u dobiti po stopi od 12% neovisno o tome kad je ta dobit ostvarena.

Hrvatska udruga poslodavaca je sredinom srpnja prošle godine odlučila pokrenuti postupak ocjene ustavnosti Zakona o porezu na dohodak i odredbe kojom je oporezovana zadržana dobit u posljednjih deset godina.

Prema mišljenju poslodavaca, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 1. ožujka 2012. godine, nije sukladan s Ustavom u formalnom i materijalnom smislu. Tim zakonom proširen je krug poreznih obveznika te su njime obuhvaćeni isplatitelji dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, koje su isplaćivane nakon stupanja na snagu ovog zakona. Na ovaj način došlo je do povrede instituta zabrane retroaktivnosti, kao i drugih prava i vrednota zajamčenih Ustavom RH.

Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak s Ustavom RH podnesen je 11. ožujka 2012. godine.

Danas je Hrvatska udruga poslodavaca priopćila da je Ustavni sud 3. travnja 2013. godine donio rješenje kojim se privremeno obustavljaju izvršenja svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave i drugih adresata vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koje su isplaćivane nakon stupanja na snagu ovog Zakona ali su rezultat  poslovanja u prijašnjim godinama prije nego što je sporni Zakon stupio na snagu.

Naime, Ustavni sud može do donošenja konačne odluke privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teške i nepopravljive posljedice. U ovom slučaju sud je zaključio da ovaj Zakon „otvara niz ozbiljnih pitanja koja zahtijevaju podrobno ispitivanje u svijetlu temeljnih ustavnih vrednota i zaštićenih ustavnih dobara“.

Naglašavamo da se ovom odlukom ne prejudicira konačna odluka Ustavnog suda u ovom predmetu, međutim može biti naznaka smjera u kojem sud razmišlja i svakako potvrđuje stav HUP-a da se radi o dvojbenom Zakonu.

 

Blogovi