Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, tel:+385 (1) 3385 789 email: info@asc.com.hr
imageimage
ŠTO JE VAŽNO ZNATI O RAČUNU?

Nakon pristupanja Hrvatske EU od 1.7.2013. mijenja se sadržaj računa, pa smo, osim najvažnijih informacija o tome, pripremili i nekoliko primjera u excelu. Prvi od njih je općeg karaktera i možete ga preuzeti na ovom linku ovdje:

Račun za isporuke od 01.07.2013.

Evo nekoliko osnovnih  stvari o računu koje morate znati  i primijeniti:

 • PDV ID broj  jest broj koji se sastoji od oznake države i OIB-a, koristi se u poslovanju s državama članicama EU ili trećim zemljama.
 • PDV ID broj dodjeljuje Porezna uprava – nikako ne smijete samoinicijativno ispisivati na dokumentima broj, a da rješenjem niste na to stekli pravo. U prometu EU prate se transakcije po PDV ID brojevima država članica.
 • Uvijek provjeravajte da li je vaš inozemni partner u sustavu PDV-a. PDV ID broj možete provjeriti ovdje ,
 • OIB  se pak kao porezni broj upotrebljava u tuzemnim transakcijama, a da li je vaš tuzemni partner obveznik PDV-a možete provjeriti  prema njegovom OIB-u ovdje.
 • I PDV ID (ako imate rješenje PU) i OIB možete istovremeno iskazivati na dokumentu umjesto da radite dva gotovo ista predloška.
 • Račun se u Republici Hrvatskoj mora izdavati na hrvatskom jeziku i u hrvatskim kunama.
 • Račun se može biti dvojezičan, dakle, osim na hrvatskom jeziku i na nekom od stranih jezika.
 • Isto tako vrijednosti na računu se mogu ispisati i drugoj valuti osim hrvatske kune ali tada se obavezno u preračunavanju primjenjuje srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa, neovisno o tome jesu li cijene ugovorene u kunama ili drugoj valuti.
 • Neovisno o tome koliko valuta se osim hrvatske kune upotrijebi i na koliko stranih jezika račun može biti samo jedan,  znači ne toliko računa koliko jezika ili valuta – samo jedan s više valuta i na više jezika.
 • Potpis na računu obvezan je  dok god je na snazi sadašnji Zakon o računovodstvu.
 • Sadašnji propisi o PDV-u poznaju račun u elektroničkom formatu ne potpisan elektroničkim potpisom. Uvjeti su jasni: račun mora biti vjerodostojan znači mora se moći utvrditi indentitet izdavatelja, mora biti nepromjenjiv od izdavanja do pohrane, te mora biti čitljiv. No, nije još sasvim jasno kako to osigurati u praksi.
 • Još nešto vrlo važno! Primite li neispravan račun koji ne sadrži propisane elemente ne smijete si priznati pretporez.

Ulaskom u EU sadržaj računa uređuje nekoliko propisa, pa treba voditi računa da se svima udovolji:

 1. Direktiva Vijeća 2006/112/EZ
 2. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 3. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
 4. Opći porezni zakon
 5. Zakon o trgovačkim društvima
 6. Zakon o fiskalizaciji i prometu gotovinom,
 7. Zakon o računovodstvu
 8. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Napomena: Račun za isporuke od 01.07.2013.  sačinili smo u najboljoj namjeri da vam olakšamo rad, no kao i uvijek za svaki zasebni slučaj potrebno je konzultirati stručnjaka u prilagodbi i prije primjene. U tom smislu za konkretnu upotrebu bez našeg znanja odričemo se svake odgovornosti za posljedice primjene excel tablica s primjerima računa.