Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, tel:+385 (1) 3385 789 email: info@asc.com.hr
imageimage
Kako brže do predstečajne nagodbe?

* Višegodišnji menadžment i zaposleni sve teže uočavaju probleme u poslovanju *

* Najbolje rješenje jest pored vlastitog tima angažirati vanjske, neovisne stručnjake *

Od 1.10.2013. godine od kad je stupio na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi predano je ukupno 4.786 prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka ili 444 prosječno mjesečno.

U prošloj godini u tri mjeseca predano je 1327 prijedloga za pokretanje predstečajnih nagodbi, u prosjeku 442 mjesečno, a u 2013 do 23.8.2013. predan je 3461 prijedlog, u prosjeku 445 mjesečno.

Pri tome treba uzeti u obzir da  je u prvom mjesecu primjene zakona bio značajno manji broj podnesenih prijedloga kao i za vrijeme godišnjih odmora u 2013.godini, te da na dan 23.8. nisu zasigurno objavljeni svi zaprimljeni prijedlozi podaci za punih osam mjeseci. Uz spomenute oscilacije može se zaključiti da nije došlo do značajnijeg pada broja podnesenih prijedloga u odnosu na prethodnu godinu.

Datumi objava pak pokazuju dinamiku obrada, zaprimanja prijedloga, ali ukazuju  na smanjenje broja podnesaka. Prva objava na stranicama Fina-e bila je krajem studenog u kojem je objavljeno svega 12 podnesenih prijedloga, dok je u prosincu objavljeno 109. Početkom 2013 objavljen je najveći dio podnesenih prijedloga prethodne godine. Tako su u siječnju objavljena 1703 podnesena prijedloga, u veljači 1193, ožujku 851, travnju 520 da bi se nadalje broj predanih prijedloga kretao između 400 i 300 mjesečno. Broj prijedloga za trećinu je manji nego prvih mjeseci u početku primjene Zakona. No, imamo li u vidu velik broj podnesaka početkom primjene zakona, pokrenut postupak ocjene ustavnosti predstečajnih nagodbi i razdoblje godišnjih odmora, može se zaključiti da su predstečajne nagodbe i dalje aktualne.

ČEMU PREDSTEČAJNI POSTUPAK?

Nije mi ovdje namjera ulaziti u pravne rasprave, nego ukratko iznijeti svoje mišljenje prije svega sa pozicije malih i srednje velikih poduzetnika.

Piše se i govori da su predstečajevima vjerovnici u nepovoljnijem položaju. U odnosu na koji položaj? U odnosu na najčešće dugotrajni sudski postupak i troškove sigurno ne. U odnosu na stečajni postupak – također ne.

U  predstečajnom postupku gube i dobivaju sve strane. Naravno uz pretpostavku da su sve obveze i potraživanja kao i imovina transparentne, točne, ažurne te da se temelje na vjerodostojnoj dokumentaciji. Drugi preduvjet su dobre namjere, a treći jasan, izvediv i održiv, te prihvatljiv plan financijskog i operativnog restrukturiranja. Drugim riječima plan iz kojeg je vidljivo buduće poslovanje koje će generirati sredstva za opstanak poduzetnika i podmirivanje obveza u narednih pet godina.

KAKO IDU PREDSTEČAJNE NAGODBE?

Prvi prijedlozi za otvaranje predstečajnih nagodbi objavljeni su u studenom 2012. godine. Do 23.8.2013., dakle u devet mjeseci od 4.786 podnesenih prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe 2.811 ili 59% prijedloga odbačeno jer nije dostavljena potrebna dokumentacija – vidi dolje*).

U 4.786 podnesenih prijedloga prihvaćeno je svega 615 ili 12,8%, planova financijskog i operativnog restrukturiranja. Znači da su u svakom osmom prijedlogu planovi dobili „zeleno svjetlo“. No, kako planovi nisu jedini dokumenti, postupak je otvoren u 483 slučaja te  je svaki deseti prijedlog došao do otvaranja postupka. Do sklapanja nagodbe do danas je stiglo svega 150 prijedloga – 0,31% –  svaki trideset drugi.

KOJI SU UZROCI NEUSPJEHA PREDSTEČAJNE NAGODBE?

Najviše prijedloga pada u početku uglavnom zbog formalno pravnih razloga. Oni pak koji doguraju do raspravljanja i prihvaćanju planova financijskog i operativnog restrukturiranja imaju mnogo veće šanse: gotovo 80% da se postupak otvori, a deset puta veću šansu da se postupak uspješno okonča.

Najčešći uzroci odbacivanja prijedloga su:

– menadžment, stručnjaci i drugi zaposleni nakon višegodišnjeg rada sve teže uočavaju organizacijske, financijske i ostale probleme

nedostatak širine i stručnosti autora planova financijskog i operativnog restrukturiranja posebno kod malih, nešto manje kod srednje velikih poduzetnika

–  preoptimistični, nerealni planovi koji stvaraju lažnu nadu i vjerovnicima i dužniku.

nedostavljanje zakonom propisane dokumentacije – vidi dolje*): neodgovarajući financijski izvještaji po sadržaju ili stariji od roka utvrđenog zakonom, nepotpuna i  nevjerodostojna dokumentacija

neuredne, neažurne, netočne ili nepotpune poslovne knjige kao što su neiskazane obveze, neusklađena stanja ili nevjerodostojna dokumentacija čest su uzrok neprihvaćanja planova od strane vjerovnika

formalno pravni propusti u postupku: propuštanje rokova, neredovito praćenje postupka, nerazumijevanje postupka, obveza i prava sudionika u postupku.

Toliki broj odbačenih prijedloga kao i razlozi zbog kojih su prijedlozi odbačeni govori o tome da se poduzetnici odlučuju sami bez stručne podrške upustiti u postupak koji očito podcjenjuju.

Nedostaci dokumentacije i nepripremljenost podnositelja utječe na trajanje i efikasnost postupka.

ŠTO UČINITI?

Neovisno o tome kanite li pokretati predstečajnu nagodbu ili ste to već učinili ili pak želite poboljšati poslovanje, učinit ga sigurnijim. Najbolje rješenje jest pored vlastitog tima angažirati vanjske, neovisne stručnjake i ako se želite izvući iz poteškoća ili ih izbjeći…… morate biti spremni čuti i učiniti čak i one stvari koje vam se ne dopadaju.

*) Dokumentacija ovisi o postupku predstečajne nagodbe i u pravilu obuhvaća ovu dokumentaciju:

– Izvještaj o financijskom stanju i poslovanju dužnika sukladno Zakonu o računovodstvu koje ne smije biti starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

– Izjavu da ako predstečajna nagodba bude sklopljena, neće utjecati na tražbine radnika,

– Izjavu dužnika ovjerenu od javnog bilježnika da financijski izvještaj potpuno i istinito prikazuje njegovo financijsko stanje i poslovanje,

– Plan financijskog restrukturiranja,

– Plan operativnog restrukturiranja,

– Izvješće ovlaštenog revizora,

– Popis imovine i prava dužnika koji su upisani u odgovarajuće upisnike,

– Izjava da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika,

– Opis pregovora s vjerovnicima,

– Obavijesti dostavljene vjerovnicima.

– popis vjerovnika koji imaju pravo odvojenog namirenja.