Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, tel:+385 (1) 3385 789 email: info@asc.com.hr
imageimage
E-impuls 2016 potpore poduzetnicima

E-impuls 2016  – povoljniji Poduzetnički impuls od onog iz 2015. godine.   Širi krug prihvatljivih poduzetnika, više sredstava za poticaje.

Očekuje se Program potpora Ministarstva poduzetništva i obrta uz posebni naglasak na programima: žene, početnici, mladi, hrvatski branitelji osobe s invaliditetom. Kako se radi o najavama, već sad treba dobro promisliti o mogućnostima i početi s pripremama za projekte. Objava natječaja, poziva i uputa očekuje se najranije u lipnju 2016. godine kad će uvjeti biti jasno određeni.

Za našu podršku u procjeni prihvatljivosti, pripremi dokumentacije i prijavi posjetite nas na http://kakodoeufondova.com/preuzmite upitnik ovdje http://kakodoeufondova.com/wp-content/uploads/2016/05/asc-projektni-upitnik.pdf , pošaljite na naš e-mail: info@asc.com.hr i nazovite +385 1 3385 789

Ukratko o programima u najavi:

1. JAČANJE KONKURENTNOSTI

Korisnici: mikro i mali poduzetnici; Iznos potpore: od 30.000 do 500.000 kn;  Intenzitet: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
 • Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unaprjeđenje obavljanja djelatnosti
 • Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti

2. ŽENE

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena; Iznos potpore: od 20.000 do 400.000 kn; Intenzitet: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
 • Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
 • Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
 • Ulaganje u ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga
 • Uvođenja sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
 • Uređenje poslovnog prostora/radionice
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti
 • Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

 3. MLADI, POČETNICI I OSOBE SA INVALIDITETOM

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici; Mladi: u dobi do 32 godine; Početnici: koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1.2015.; Osobe s invaliditetom: subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom: civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove; Iznos potpore: od 20.000 do 100.000 kn; Intenzitet: 100%

Prihvatljive aktivnosti:

 • Nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)
 • Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
 • Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
 • Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
 • Troškovi izrade web stranice i promidžbenog materijala za e-poslovanje
 • Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)
 • Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja
 • Savjetodavne usluge, tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška.

4. HRVATSKI BRANITELJI

Korisnici: poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mikro, mali i srednji poduzetnici; Iznos potpore: od 50.000 do 500.000,00 kn; Intenzitet: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

Prihvatljive aktivnosti:

 • Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
 • Uređenje poslovnog prostora/radionice
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti
 • Stručno usavršavanje
 • Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta
 • Ostale aktivnosti sukladno Poslovnom planu

5. REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA

Korisnici: mikro i mali poduzetnici; Iznos potpore: od 25.000 do 75.000 kn; Intenzitet: 100%;

Prihvatljive aktivnosti:

 • Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu
 • Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

6. DOMAĆI SAJMOVI

Iznos potpore: od 5.000,00 do 50.000,00 kn; Intenzitet: 100%

Prihvatljive aktivnosti:

 • Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj
 • Zakup izložbenog prostora
 • Uređenje, opremanje i pripremanje štanda
 • Izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)
 • Troškovi transporta izložaka
 • Troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
 • Troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice)
 • Troškovi prijevoza (trošak prijevoza autobusom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)

7. POTICANJE START – UP-ova

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnicii subjekti koji su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima; Iznos potpore: do 200.000,00 kn; Namjena: poticanje razvoja inovativnih projekata

Prihvatljive aktivnosti:

 • -ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge

8. TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI

Korisnici: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta; Iznos potpore: od 10.000 do 100.000 kn; Intenzitet: 100%

Prihvatljive aktivnosti:

 • Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave i repromaterijala i prijevoznih sredstava
 • Poboljšanje uvjeta rada u radionici
 • Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvod, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
 • Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima

9. NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici koja primaju naučnike na naukovanje; Prihvatljive aktivnosti: izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta; Iznos potpore: od 15.000,00 do 150.000,00 kn; Intenzitet: 80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada učenicima. Do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentoru.

10. STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA

Korisnici: učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih obrta; Iznos stipendije: 9.000,00 kn godišnje odnosno 750,00 kn mjesečno po učeniku za šk.g. 2016/2017.

11. UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATORI

Korisnici: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti; Iznos potpore: od 20.000,00  do 100.000,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama,
 • Sufinanciranje vježbovnih tvrtki u srednjim školama,
 • Sufinanciranje poduzetničkih inkubatora

12. PODUZETNIŠTVO KLASTERA

Korisnici: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva); Iznos potpore: do 250.000 kn za klastere u osnivanju; do 450.000 kn za operativne klastere

Prihvatljive aktivnosti:

 • Nove tehnologije
 • Povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • R&D
 • Upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera
 • Marketinške aktivnosti
 • Studije opravdanosti osnivanja klastera
 • Priprema i izradu projektnih prijedloga

13. PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

Korisnici: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta;

Iznos potpore za znanstveno – stručne skupove:

Do 50.000,00 kn za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera

Do 30.000,00 kn za znanstveno – stručni skup državnog karaktera

Do 20.000,00 kn za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera

Do 10.000,00 kn za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

Iznos potpore za gospodarske manifestacije

Do 140.000,00 kn za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera

Do 120.000,00 kn za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera

Do 50.000,00 kn za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera

Do 20.000,00 kn za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

 

**Izjava o odgovornosti: Ove informacije daje stručni tim ASC-a na temelju informacija i podataka koji su mu bili dostupni, te se u tom smislu izražava s rezervom i  dano je u najboljoj namjeri za što kvalitetnijim daljnjem postupanju. ASC se odriče svake odgovornosti ukoliko se informacije budu rabile u konkretnim situacijama i bez znanja stručnjaka ASC-a, uz nepotpune informacije ili bez omogućavanja uvida u potpunu i vjerodostojnu dokumentaciju stručnjacima ASC-a.